• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Športová výbava

Hráči boccie potrebujú na hru boccia lopty. Sada boccia lôpt pozostáva zo 6 červených, 6 modrých a 1 bielej lopty. Najlepší spôsob skladovania boccia lôpt je v špeciálnych kufríkoch, ktorých výplň je vyrezaná na mieru pre každú jednu loptu v guľovom tvare. Takto si lopty zachovajú guľatý tvar. Ďalšie doplnky, ktoré hráči používajú sú držiaky na boccia lopty, ktoré sú upevnené k vozíku, položené na kolenách, alebo na zemi.

K hre boccia sú potrebné aj rozhodcovské potreby: merítko a ukazovátko, ďalej pásky ohraničujúce ihrisko, ukazovateľ skóre a iné.

Kategória hráčov BC3 potrebuje na hru aj boccia rampu – asistenčnú pomôcku, vďaka ktorej môžu do ihriska „hádzať“ lopty aj hráči, ktorí to nedokážu vlastnou končatinou.

Kategórie hráčov v boccii

Hráči klasickej boccie sú rozdelení do 5 kategórií podľa miery zdravotného postihnutia. Klasifikáciu do jednotlivých kategórií robí klasifikačný lekár podľa predpísaných pravidiel. Pre všetky kategórie platí pravidlo, že hráč musí mať postihnuté všetky 4 končatiny. Stručne však kategórie možno popísať nasledovne:

Kategória BC1: Hráči s detskou mozgovou obrnou s vážnejším postihnutím. Pri hre im pomáha asistent, ktorý podáva loptu, nastavuje vozík, upravuje hráča vo vozíku.

Kategória BC2: Hráči s detskou mozgovou obrnou s ľahším postihnutím. Hru zvládajú samostatne.

Kategória BC3: Hráči s rôznymi diagnózami vrátene detskej mozgovej obrny, ktorí majú natoľko vážne postihnutie, že nie sú schopní odhodiť loptičku do ihriska vlastnými končatinami. Na hru potrebujú pomôcku – boccia rampu, ktorú podľa ich pokynov ovláda asistent. Asistent musí byť počas hry otočený chrbtom k ihrisku. Posledný sa loptičky musí dotknúť hráč.

Kategória BC4: Hráči s rôznymi diagnózami okrem detskej mozgovej obrny, ktorí hru zvládajú samostetne.

Kategória BC5: Hráči, ktorí pre silnejšie horné končatiny nemôžu hrať v kategóriách BC2 a BC4

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Naša firma funguje na trhu od roku 2013, je výrobcom profesionálneho športového vybavenia pre zdravotne postihnutých športovcov s hlavným zameraním na paralympijský šport BOCCIA.

Naše výrobky dodávame množstvu subjektov na Slovensku aj v zahraničí.

Mailchimp

Kontaktujte nás

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Nám. SNP 207

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

Tel: +421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK95 1100 0000 0029 4811 3295