• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Prezentácia športu boccia

Boccia je paralympijský šport, ktorý je vhodný pre ťažko telesne postihnutých, pre mentálne postihnutých, seniorov, deti, zdravých ľudí. Je vhodná aj ako integračný prvok, kedy zdravotne postihnutí hrajú spolu so zdravými, pričom rozdiely v hre medzi nimi sa vďaka jednoduchosti a iným vlastnostiam tejto hry navrhnutej pre potreby zdravotne postihnutých stierajú. Jej základným princípom je hádzanie loptičiek na cieľ. Hrá sa s koženými loptičkami naplnenými granulátom na tvrdej rovnej podlahe, či už v telocvični, v spoločenskej miestnosti, alebo na chodbe. Klasická boccia vyžaduje od hráčov, aby spĺňali prísne klasifikačné kritériá vzťahujúce k ich zdravotnému stavu, ale integrovanú variantu boccie môže hrať ktokoľvek.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac a vyskúšať si bocciu so svojimi klientami vo vašom zariadení, ponúkame vám možnosť prezentácie tohto športu priamo u vás.

Prezentáciu vedie Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, ktorý sa bocciou zaoberá od roku 2002 na rôznych pozíciách – ako asistent, tréner, organizátor súťaží, rozhodca, distribútor boccia príslušenstva. Publikoval aj dosiaľ jedinú pôvodnú slovenskú publikáciu o bocci BOCCIA: Základné techniky tréningu pre hráčov a asistentov. V súčasnosti sa bocci venuje aj prostredníctvom svojej firmy BASHTO, ktorej podnikanie je orientované na šport zdravotne postihnutých. Jedným z jeho podnikateľských zámerov je propagácia športu boccia na Slovensku. Viac informácií o školiteľovi a jeho aktivitách nájdete na jeho stránke www.parahry.sk.

V niektorých regiónoch Slovenska môžu prezentáciu viesť asistenti, ktorí sa boccii venujú dlhší čas a majú dostatok skúseností, aby počas prezentácie odovzdali vašim klientom základné informácie o hre.

Program prezentácie:

1/2h Audiovizuálna prezentácia zameraná na vysvetlenie základných pravidiel boccie, situácie v bocci na Slovensku a možnostiach uplatnenia sa v tomto športe.

1h Praktická ukážka boccie – príprava ihriska, zápasy boccie medzi účastníkmi vedené a komentované trénerom boccie.

1/2h Diskusia na tému ako uplatniť bocciu vo svojom zariadení – možnosti tréningov, organizovanie turnajov, projektová podpora v oblasti boccie.

1/2h Prehliadka príslušenstva k bocci a k športom pre nevidiacich – boccia lopty, boccia rampy, vybavenie pre rozhodcu, ozvučené lopty,…

Cieľ prezentácie: oboznámiť konkrétne sociálne zariadenie, školu alebo inú inštitúciu, jeho sociálnych pracovníkov, učiteľov, zdravotníkov, a hlavne klientov, so športom boccia, aby na vlastnej koži zažili jeho prínos na rekreačnej, rehabilitačnej, sociálnej, či súťažnej úrovni. Prezentácia je prvým krokom k rozbehnutiu aktivít v tomto športe v danom zariadení – tréningy, súťaže, relax.

Poplatok za prezentáciu:

Prezentácia v dĺžke 2,5h: 25€

Cestovné v závislosti od lokalizácie zariadenia v rámci SR a operatívneho dohodnutia termínu – pokiaľ je prezentujúci na pracovnej ceste blízko zariadenia, cestovné sa minimalizuje: 0,35€/km

Je možné sa dohodnúť aj na prezentácii boccie vo viacerých zariadeniach v jednom regióne v daný deň, čím sa poplatok za cestovné zníži. Poplatok za prezentáciu bude zúčtovaný vo forme faktúry.

Po prezentácii je možné si zapožičať základnú výbavu boccie.

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Naša firma funguje na trhu od roku 2013, je výrobcom profesionálneho športového vybavenia pre zdravotne postihnutých športovcov s hlavným zameraním na paralympijský šport BOCCIA.

Naše výrobky dodávame množstvu subjektov na Slovensku aj v zahraničí.

Mailchimp

Kontaktujte nás

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Nám. SNP 207

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

Tel: +421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK95 1100 0000 0029 4811 3295